Duurzaam.
Het is waardevol om 'de graanschuur' van je mentaal welbevinden niet alleen te vullen in moeilijke periodes maar óók op momenten dat het goed gaat. Zo leg je een voorraad psychologisch kapitaal aan voor tijden dat het leven wat lastig(er) is. Om zelf duurzaam in te zetten op een toestand van allostase: de beste versie van jezelf zijn, ongeacht de context waarin jij je bevindt. Dit betekent niet dat je de lat hoog hoeft te leggen. Wel dat je leert omgaan met veranderingen en onvoorspelbaarheden in onze snel veranderende maatschappij.

Meer bewustwording van lichaam en geest.
Stress is als een kompasfunctie. Als we stress vroegtijdig leren opmerken, worden we ons bewust van mentale, fysieke en emotionele signalen die duiden op reëel of irreëel (in denken) gevaar. Meer nog, onderzoek toont aan dat als wij stress als een beschermingsmechanisme leren zien dat ons op de rem leert staan, de mentale en fysieke impact van stress kleiner is.
In die zin is focus het beste wapen tegen stress om te leren stresscraften.  Hoe meer je de aandacht kan ‘versingelen’ in plaats van ‘versplinteren’, hoe meer je jouw stresssignalen op het moment zélf detecteert. Dit biedt ruimte om je automatische stressreactie te leren ombuigen naar een bewuste stressrespons. Zo krijg je opnieuw een gevoel van controle en zelfsturing. Mindfulness vormt dan ook een essentieel onderdeel van de coaching, waarbij lichaam en geest als een onlosmakelijk geheel worden benaderd.
Wanneer ons stresssysteem echter te lang wordt belast (‘to stress’), komen we nog moeilijk tot rust en ontspanning. Door een tekort in het biologisch herstel zullen steeds meer spanningsklachten optreden die mogelijks kunnen leiden tot overspanning. Wanneer te veel reserves worden aangeboord, dient de fase van uitputting en burn-out zich aan.

Veerkracht.
Meer energie en zelfvertrouwen vergroten jouw veerkracht. De daadkracht hebben om moedig te veranderen wat kan en sereen te aanvaarden wat niet kan worden veranderd. Met humor en bewondering in het leven staan. Uit je comfortzone durven treden. Je sociale netwerk voeden. Kortom, aan het roer van je eigen leven staan en zo meer kwaliteit uit je leven halen. Met alle uitdagingen die het in zich draagt. En met de bereidheid om hierin telkens heilzame keuzes te maken vanuit een open perspectief en een gezonde flexibiliteit.

Positief energieverhaal.
Om je energie terug op een gezond peil te krijgen, worden verscheidene methodieken gebruikt: ontspannings – en ademhalingsoefeningen, energie – en motivatiebronnen benutten en energielekken reduceren. Tegelijk breng ik je ook letterlijk in beweging door mindful yoga en specifieke wandelcoaching. Zo kom je niet alleen fysiek maar ook emotioneel en mentaal sneller in ontwikkeling.

Zelfvertrouwen.
Positieve psychologie is mijn leidraad opdat jij opnieuw meer vertrouwen in eigen kunnen krijgt en meer de zorg voor jezelf leert opnemen: focus on the good, eigen kwaliteiten inzetten en waakzaam zijn voor de valkuilen ervan, zelfcompassie beoefenen, handelen naar je intrinsieke waarden, groeien van perfectionisme naar optimalisme, durven falen en weer opstaan, (negatieve) gedachten en emoties ‘ontmijnen’ met RET (Rationeel Emotieve Training), assertief grenzen trekken,  … . Met andere woorden, opnieuw geloven in de energiebron die je zelf bent.