Via deze blog wil ik je voeden met bronnen van inspiratie: een boek, een filmpje, een meditatie, een gedicht, een lied, een spreuk, een foto… Dingen die mij raken en ontroeren in het bewandelen van mijn pad en waarvan ik jou deelgenoot wil maken.

Thema: Muziek

7 december 2016
Muziek

Woord van het jaar: Coheniteit

Ook dit jaar zijn tien woorden genomineerd voor de poll van het Van Dale-woordenboek 'Woord van het jaar'. Woorden die met enige verbeeldingskracht pas betekenis krijgen door ze te koppelen aan een gebeurtenis, trend of figuur van dat jaar. Sommige van die woorden blijven eendagsvliegen, anderen nestelen zich in de volksmond. Zoals bijvoorbeeld 'selfie' of 'flitsmarathon'. Nieuwe woorden die vorm geven aan een nieuwe werkelijkheid, zo werkt ons talig conceptdenken.

10 januari 2016
Muziek

Hoe mooi kan het leven zijn

In het begin van dit nieuwe jaar kocht ik (voor) mezelf een klein kleurig gebloemd agendaatje. Bewust zo mini gekozen opdat mijn werkplanning, allerlei to do lijstjes of afspraken er geen plek in zouden krijgen. Net groot genoeg om dagelijks bescheiden te oefenen in het leren kijken naar hoe aanzienlijk mooi het leven kan zijn.

15 november 2015
Muziek

Ontferm U!

In oktober bracht Wannes Cappelle - de frontman van Het Zesde Metaal - een boekje uit naar aanleiding van de maand van de spiritualiteit: Ontferm U! Een boekje over zorg en waarvan de titel op twee manieren kan worden geïnterpreteerd. Er schuilt aan de ene kant de uitnodiging in om ons te ontfermen over onze naasten. Evenwel daagt de titel ons uit om onszelf te ont-fermen. Om ons 'ferme' schild af te leggen en te durven toegeven dat het leven bij momenten minder makkelijk te dragen is dan we soms laten uitschijnen.

3 september 2014
Muziek

Kleine momenten van geluk

Kleine momenten van geluk bestaan alleen bij de gratie van aandacht. Als al onze zintuigen op scherp staan en we niet verblind of verdoofd zijn voor de parels op ons pad.

12 april 2014
Muziek

Passie

In de week voor Pasen wordt traditiegetrouw her en der de Mattheuspassie opgevoerd. Zelf ben ik sinds 2003 een trouwe toehoorder van Bach's meesterlijke hoorspel van het lijdensverhaal van Jezus.