Duurzaam. Uit onderzoek blijkt dat een constructieve aanpak van stress en burn-out het herstel bevordert en het terugvalrisico verlaagt. De coaching kan zowel preventief (ter voorkomen van) als curatief (in herstelfase) worden ingezet. Met de aangereikte oefeningen, hand-outs en audiobestanden kom je actief tot nieuwe inzichten en een persoonlijk plan van aanpak.

Meer bewustwording van lichaam en geest. Het beste wapen tegen stress is focus. Timemanagement ruimt steeds meer plaats voor aandachtmanagement. Hoe meer je de aandacht kan ‘versingelen’ in plaats van ‘versplinteren’, hoe meer je jouw stresssignalen op het moment zélf detecteert. Dit biedt ruimte om je automatische stressreactie te leren ombuigen naar een bewuste stressrespons. Zo krijg je opnieuw een gevoel van controle en zelfsturing. Mindfulness vormt dan ook een essentieel onderdeel van de coaching, waarbij lichaam en geest als een onlosmakelijk geheel worden benaderd.

Positief energieverhaal. Om je energie terug op een gezond peil te krijgen, worden verscheidene methodieken gebruikt: ontspannings – en ademhalingsoefeningen, energie – en motivatiebronnen benutten en energielekken reduceren. Tegelijk breng ik je ook letterlijk in beweging door mindful yoga en specifieke wandelcoaching. Zo kom je niet alleen fysiek maar ook emotioneel en mentaal sneller in ontwikkeling. En tot slot reik ik je vitale tips aan voor een gezonde levensstijl rond voeding en nachtrust.

Zelfvertrouwen. Positieve psychologie is mijn leidraad opdat jij opnieuw meer vertrouwen in eigen kunnen krijgt en meer de zorg voor jezelf leert opnemen: focus on the good, eigen kwaliteiten inzetten en waakzaam zijn voor de valkuilen ervan, zelfcompassie beoefenen, handelen naar je intrinsieke waarden, groeien van perfectionisme naar optimalisme, durven falen en weer opstaan, (negatieve) gedachten en emoties ‘ontmijnen’ met RET (Rationeel Emotieve Training), assertief grenzen trekken,  … . Met andere woorden, opnieuw geloven in de energiebron die je zelf bent.

Veerkracht. Meer energie en zelfvertrouwen vergroten jouw veerkracht. De daadkracht hebben om moedig te veranderen wat kan en sereen te aanvaarden wat niet kan worden veranderd. Met humor en bewondering in het leven staan. Uit je comfortzone durven treden. Je sociale netwerk voeden. Kortom, aan het roer van je eigen leven staan en zo meer kwaliteit uit je leven halen. Met alle uitdagingen die het in zich draagt. En met de bereidheid om hierin telkens heilzame keuzes te maken vanuit een open perspectief en een gezonde flexibiliteit.

Jobanalyse en re-integratie werk. Uiteraard wordt ook de job belicht inzake organisatie, inhoud, relaties, voorwaarden, omstandigheden, autonomie en inspraak. Indien het om een curatief traject gaat (in herstelfase), zal de progressieve integratie van tewerkstelling een belangrijk onderdeel van het proces zijn.

 

Maak

hier en nu

een afspraak voor een eerste coachingsgesprek.