Hoe stress en burn-out proof is je organisatie?
Welke stressoren ervaren je medewerkers? Hoe wel zitten ze in hun vel?
En vooral, wat maakt hen meer weerbaar en vitaal?

Sinds de nieuwe wet op het psychosociaal welzijn (01/09/2014) krijgen organisaties de opdracht om zowel preventief als curatief stress en burn-out onder de werknemers aan te pakken. Naast regelmatige risicoanalyses en sensibilisering is ook individuele stress en burn-out coaching een van de passende maatregelen.

Hierin investeren als organisatie loont, zo wijst onderzoek uit. De kosten voor burn-out worden gereduceerd en bovendien verkleint men het risico dat burn-out zich verder verspreidt binnen de organisatie.

Uit tal van wetenschappelijke studies (o.a. Flaxman & Bond 2010, de Vibe et al. 2013, Leroy et al. 2013, Lloyd et al. 2013, …) blijkt dat een gedragen aanpak van stress en burn-out met mindfulness en coaching leidt tot positieve en duurzame outcomes voor werknemer én organisatie:

 • betere work-life balance
 • meer focus en productiviteit
 • verhogen energie en veerkracht (zowel mentaal, emotioneel als fysiek)
 • meer bewust (waardengedreven) kiezen en stellen van prioriteiten
 • grotere betrokkenheid en bevlogenheid
 • constructieve communicatie
 • meer duurzaam retentiebeleid en minder ziekteverzuim
 • daling van stress en stressgerelateerde klachten
 • afname van automatisch en negatief denken

Wat maakt dat u als organisatie voor mij kiest?

 • De combinatie van mijn kwalificaties is een dankbare troef, zie MIE
 • Dit maakt mijn aanpak uniek en kwaliteitsvol
 • Mijn praktijkruimte is makkelijk bereikbaar, ligt te midden van de Gentse industriezone en baadt tegelijk in een sfeer van verpozing en natuur
 • Geboren en getogen in het kanaaldorp Rieme maakt mijn betrokkenheid met de omringende bedrijven authentiek
 • Mijn referenties als freelancetrainer bij ITAM: Janssen Pharmaceutica, Microsoft, Durabrik, FOD Sociale Zekerheid, Makro, VMM, ArcelorMittal, Securex, Dienstenthuis, Eekhoutcentrum, AZ Sint-Lucas, AZ Zeno, …

MIE Empowered by ITAM

ITAM is een van de marktleiders aangaande training en vorming rond mindfulness en stress en burn-out. Naast mijn individuele coaching kan u beroep doen op mij als aanspreekpunt voor een groepstraject op maat:

 • burn-out proof leiderschapstraject: ‘leading by example’ met daarin accenten zoals het vroegtijdig detecteren van stress en burn-out signalen bij jezelf en bij anderen,  digital detox, waardengedreven leiderschap, meer autonomie voor en verbinding met medewerkers …
 • introductie en training Mindful@work: om stress – en energiemanagement van de medewerkers te verbeteren
 • algemene workshops rond stress en burn-out: de symptomen, oorzaken en gevolgen, het voorkomen en de aanpak ervan op  individueel en organisatieniveau, …

Bovendien gebruikt ITAM wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om stress, burn-out, engagement en welzijn te meten in de organisatie.

KMO-Portefeuille

Zowel voor de groepstrajecten als voor de individuele coaching kan u via MIE - Empowered by ITAM genieten van de KMO-Portefeuille. Alle prijzen worden op uw maat uitgewerkt.

Maak

hier en nu

een afspraak voor uw keuze uit dit aanbod.