Hoe stress en burn-out proof is je organisatie?
Welke stressoren ervaren je medewerkers? Hoe wel zitten ze in hun vel?
En vooral, wat maakt hen meer weerbaar en vitaal?

Sinds de nieuwe wet op het psychosociaal welzijn (01/09/2014) krijgen organisaties de opdracht om zowel preventief als curatief stress en burn-out onder de werknemers aan te pakken. Naast regelmatige risicoanalyses en sensibilisering is ook individuele stress en burn-out coaching een van de passende maatregelen.

Hierin investeren als organisatie loont, zo wijst onderzoek uit. De kosten voor burn-out worden gereduceerd en bovendien verkleint men het risico dat burn-out zich verder verspreidt binnen de organisatie.

Uit tal van wetenschappelijke studies (o.a. Flaxman & Bond 2010, de Vibe et al. 2013, Leroy et al. 2013, Lloyd et al. 2013, …) blijkt dat een gedragen aanpak van stress en burn-out met mindfulness en coaching leidt tot positieve en duurzame outcomes voor werknemer én organisatie:

 • betere work-life balance
 • meer focus en productiviteit
 • verhogen energie en veerkracht (zowel mentaal, emotioneel als fysiek)
 • meer bewust (waardengedreven) kiezen en stellen van prioriteiten
 • grotere betrokkenheid en bevlogenheid
 • constructieve communicatie
 • meer duurzaam retentiebeleid en minder ziekteverzuim
 • daling van stress en stressgerelateerde klachten
 • afname van automatisch en negatief denken

Wat maakt dat u als organisatie voor mij kiest?

 • De combinatie van mijn kwalificaties is een dankbare troef, zie MIE
 • Dit maakt mijn aanpak uniek en kwaliteitsvol
 • Mijn praktijkruimte is makkelijk bereikbaar, ligt te midden van de Gentse industriezone en baadt tegelijk in een sfeer van verpozing en natuur
 • Geboren en getogen in het kanaaldorp Rieme maakt mijn betrokkenheid met de omringende bedrijven authentiek
 • MIE & MY PARTNERS, zie hieronder.

MIE & MY PARTNERS

Verbindend werken is een van mijn talenten. Elk partnership is ontstaan uit een combinatie van samen werken en vriendschap. Een welbewust gekozen netwerk om als mens en onderneming te blijven groeien.

 • ITAM: ITAM is een van de marktleiders aangaande training en vorming rond mindfulness en mentaal welzijn. Sinds 2011 ben ik trouwe freelance bedrijventrainer bij ITAM. Björn Prins, zaakvoerder ITAM, leerde mij de knepen van het vak tijdens mijn opleiding tot mindfulnesstrainer. Ondertussen geven we - na een decennium uitwisselen van kennis, kunde en kameraadschap - samen les binnen het PGR The Human Centered Organisation op Arteveldehogeschool.
 • WellbeingDesign: Marijke Michiels en Lex Corijn vormen de tandem vol expertise van WellbeingDesign. Met hen bouwde ik een dierbare vriendschap op binnen het onderwijsveld. De ideale partners om welbevinden in opleidingen, in organisaties en op die manier maatschappijbreed te verankeren. Tegelijk is het onze ambitie om zorg voor en binnen de zorg te verstevigen.
 • Instituut voor Duurzaam Werken: Bij dit instituut volgde ik in 2017 mijn opleiding tot wandelcoach. Lut Van Mossevelde staat met haar vele kwalificaties garant om meer werkbaar werk te faciliteren in teams en organisaties. Connecteren met de natuur als spiegel voor jezelf is een belangrijke pijler binnen haar instituut en een dankbare les die ik mocht leren van haar.
 • Mieke De Mey: De ideale vrouw en wandelpartner om mijn sociale media te voorzien van prachtige beelden.

KMO-Portefeuille & Subsidies

Dankzij deze partnerships kan je binnen mijn aanbod genieten van de KMO-portefeuille of van subsidies tot 60 % in het kader van werkbaar werk.

Maak

hier en nu

een afspraak voor uw keuze uit dit aanbod.