Het is mijn passie om mensen te inspireren en te gidsen in hun bewustwordingsproces.

Mensen in beweging brengen, hen opnieuw doen floreren en in hun kracht leren staan.

Ook in organisaties wil ik het verschil maken.
 

Dit door op een duurzame manier het mentaal welzijn van medewerkers te verhogen.

Roeping.

Tot slot wil ik het kostbaar goed van mindfulness kwaliteitsvol verspreiden via opleiding. Aan ieder die professioneel mensen begeleidt en die gelooft in de meerwaarde van mindfulness evidence based interventions.

Maak dan

hier en nu

een afspraak, op weg naar evenwicht.